Avís Legal

El propietari d’aquesta web i el seu contingut és GABINET RADIOLÒGIC DR. ROVIRA. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i/o exposició pública d’aquesta web sense la corresponent autorització dels seus amos. La informació i consells presentats en aquesta web són de caràcter orientatius quedant GABINET RADIOLÒGIC DR. ROVIRA exempta de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d’exactitud o efectivitat en aquesta informació o consells.

GABINET RADIOLÒGIC DR. ROVIRA es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís i sense cap mena de limitació. La informació remesa a aquesta web o introduïda a través dels seus formularis haurà de ser veraç i no vulnerarà el dret a tercers ni la legalitat vigent.

GABINET RADIOLÒGIC DR. ROVIRA declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole al no poder garantir al 100% l’absència de virus ni d’altres elements en la web.

Condicions de l’Utilització de la Web

GABINET RADIOLÒGIC DR. ROVIRA ofereix en la seva web informació relacionada amb la mena d’activitat, productes i serveis que realitza, prèvia subscripció i en els termes i condicions que siguin pactats. GABINET RADIOLÒGIC DR. ROVIRA es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en www.doctorrovira.com podent limitar o no permetre l’accés a aquesta informació.

Especialment, GABINET RADIOLÒGIC DR. ROVIRA es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés al seu web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a GABINET RADIOLÒGIC DR. ROVIRA que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat adoptats per a l’adequat funcionament de la web.

Dr. Rovira

Avui, el Gabinet Rovira compta amb nous profesionals, nova infraestructura y, com sempre, la millor atenció i servei en Diagnòstic per la imatge.

Contacto

© 2020, Gabinete Doctor Rovira. Tots els drets reservats.